Kiropraktika esmane visiit

Külastades EKL'i kuuluvat kiropraktikut esmakordselt, alustab kiropraktik teiega vestlust, mõistmaks teie tervislikku seisundit kui ka üldisi põhjuseid, miks te kiropraktilise ravi kasuks otsustasite. Kiropraktik küsib teilt parima raviplaanini jõudmiseks arvukalt küsimusi, puudutades mitte üksnes teid kliinikusse toonud valu või kaebust, vaid ka teie üldist terviselugu. Mõned küsimused võivad näida lausa ebaolulised, kuid olla teie kiropraktikule ääretult tähtsad. Kindlustamaks teie tingimustele asjakohast ravi, peab kiropraktik mõistma teie üldist tervislikku seisundit. Kui kiropraktika tundub teile ebasobiliku lahendusena, suunatakse teid perearsti või muu asjakohase spetsialisti poole. Teie isiklik teave on täielikult konfidentsiaalne ning sellele ligipääs on teie loata rangelt keelatud.

Kiropraktika kordusvisiit

Kordusvisiidid on ravikorrad, mis järgnevad esmasele visiidile, kus EKL'i kiropraktik on teile koostanud raviplaani. Täpset ravikordade arvu on keeruline prognoosida, sest kõik juhtumid on erinevad, kuid üldiselt aitab ravi märkimisväärselt juba 2 (kergemate juhtumite) kuni 8 (raskemad juhtumid) ravikorraga. Lisaks on kiropraktikast abi mitmete krooniliste vaeguste puhul, kus patsiendid külastavad kiropraktikuid regulaarselt pikkade vahepausidega. Samuti on kiropraktika toeks sportlastele tippvormini jõudmisel ning aitab potentisaalselt profülaktiliselt ka tulevikus hädade taastekkimist vältida.