Ülevaade:

Kiropraktika on tervishoiuala, mis keskendub liigeste-, ligamentide-, kõõluste- ja närvidepõhiste tervisehäirete diagnoosimisele, ravile ja üldisele käsitlemisele, rõhudes peamiselt selja- ja kaelaprobleemidele. Kiropraktikud võivad käsitleda pea kõiki kehas olevaid liigeseid, kuid keskenduvad harilikult seljaliigestele, rakendades ravimeetodina manuaalteraapiat, sooritades mitmeid täpseid manipulatsiooni- ja mobilisatsioonitehnikaid.

Kõik EKL nimekirja kuuluvad kiropraktikud on rahvusvaheliselt tunnustatud kõrghariduse omandanud kiropraktikud, tagades liikmete kõrgetasemelise kompententsi, ametialase eetilisuse ja professionaalsuse.

Koostöö teiste tervishoiuprofessionaalidega on hea viis, millega parendada patsientidele ravi kättesaadavust, kättetoimetust ning pidevust. Koostöö kaudu barjääride vähendamine kindlustab, et patsiendid saavad õigel ajal õigelt professionaalilt õige ravi. Globaalne tervishoiumaastik on muutumas, ning kiropraktikud töötavad tihti mitmetes interprofessionaalsetes keskkondades kui laiema tervishoiumeeskonna liikmed, seda nii haiglates, kogukondlikes tervishoiukeskustes kui ka erapraksistes.

Iga tervishoiuala esindaja pakub tervishoiumeeskonnale ainulaadset vaatenurka ning võib patsiendi kogemust täiendada ning tema rahulolu tõsta. Tehes krooniliste ja komplekssete häirete ravimisel teiste tervishoiutöötajatega koostööd, suudavad professionaalid paremini käsitleda nii patsientide füüsilisi, psühholoogilisi ning sotsiaalseid vajadusi, pakkudes seega paremat üldravi. Optimiseerides ravi läbi koostöö või võrgustikulise viitamise, leevendame kroonilistest häiretest ning komorbiidsustest tekkivat koormust.